RESUM DEL PLE ORDINARI 28 DE SETEMBRE 2017

dilluns, 13 de novembre de 2017

El contingut d'aquest Ple, com ja comença a ser habitual els últims mesos, va estar marcat per mocions relacionades amb temes sobre els esdeveniments de l'1 d'Octubre i endavant. El nostre grup en coherència amb l'esperit de servei i social del nostre ideari, va presentar també una moció, en aquest cas en suport del model educatiu de Catalunya.

Sota de cada punt podreu trobar els talls de veu de les intervencions dels nostres regidors.


1. Aprovació de l’Acta de la sessió Ordinària del Ple de 28 de setembre de 2017

2. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2018.

Posicionament i sentit del vot del grup municipal del PSC Tordera
3. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-GdT per exigir la llibertat dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart
El regidor Rafa Delgado explica el sentit del vot del grup municipal del PSC.

4. Moció que presenta el Grup Municipal del PSC-CP en suport al model educatiu de Catalunya.
La regidora Carmen Fernández exposa la moció presentada per el PSC Torden defensa del model educatiu de Catalunya.

5. Moció que presenta el Grup Municipal del PDECat per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya
En Rafa Delgado explica el sentit del vot del grup municipal socialista.

Nova intervenció d'en Rafa Delgado sobre aquest punt, en resposta al Regidor Xavier Pla d'ERC.


6. Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-GdT per condemnar la violència per les càrregues policials del passat 1 d’octubre a Catalunya.

En aquest cas, tot i no estar d'acord amb el 100% del contingut de la moció, el portaveu del grup municipal socialista, anuncia el vot favorable i les raons per aquest vot.


7. Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-GdT que insta al PDECat a trencar els pactes d’estabilitat i de govern amb el PP, el PSC i el Sr. Villaro a l’Ajuntament de Tordera.

En Rafa Delgado defensa la feina que estan fent en les tasques que tenen encomanades els regidors de l'oposició, i rebutja que s'intentin traslladar els conflictes del país a la política municipal.

PRECS I PREGUNTES

Pregunta del regidor Rafa Delgado sobre la gestió dels espais naturals protegits:

Respon el regidor trànsfuga J.C. Villaro:

El regidor Rafa Delgado pregunta sobre la instal·lació de fibra òptica a les urbanitzacions

Respon el regidor Carles Aulet


Pregunta del regidor Rafa Delgado sobre l'informe de l'auditoria d'Aqualia


Respon el regidor Marçal Vilajeliu


Pregunta sobre la vespa asiàtica i sobre el cost que pot tenir la seva eliminació, pels veïns afectats.

Respon el regidor Carles Aulet


La regidora Toñi Garcia, pregunta quan es retornaran els imports corresponents al registre, que es varen cobrar als veïns de Terra Brava

Respon el regidor Marçal Vilajeliu


Pregunta sobre la data d'inici de les obres per construir la depuradora d'Agora Parc i altres

Respon el regidor Carles Aulet


Per últim la regidora Toñi Garcia fa un prec perquè és repari un embornal


Respon el regidor Carles Aulet

CONCENTRACIONS PEL DIÀLEG

dissabte, 7 d’octubre de 2017

  • Fotos: Angel AlonsoFoto: Anónima
 Video: Silvia Jimenez

Imatges d'altres pobles:Barcelona:


COMUNICAT DEL PSC TORDERA SOBRE L’ACTE INSTITUCIONAL DE LA DIADA DE L ‘11 DE SETEMBRE A TORDERA

dissabte, 9 de setembre de 2017

A la Diada de l'onze de Setembre, és tradició a Tordera que les entitats, els partits polítics i els regidors de l'Ajuntament participem d'un acte institucional que representa la diversitat, la personalitat i el compromís de Tordera amb Catalunya i amb la nostra societat. Aquest any, l'Ajuntament ha decidit celebrar aquest acte el dia 10, trencant el que era costum i desvirtuant una qüestió ben lògica com que la diada se celebri en la seva data, 11 de setembre i no un altre dia. Des del PSC de Tordera entenem que aquest canvi no respon a cap altre motiu que a una instrumentalització política de la Diada. Manifestem el nostre rebuig a aquesta decisió perquè la Diada és de tots els catalans i catalanes i per això participarem en l'ofrena floral que, com cada any, realitza la nostra agrupació i també en la que representa al consistori, però en desacord amb el biaix ideològic que ha pres el conjunt de la celebració, ens retirarem abans del discurs institucional.

Lamentem profundament aquesta situació i aprofitem per demanar que el any vinent, la diada de Catalunya es torni a celebrar el dia 11 de setembre amb la germanor que sempre l'ha caracteritzat i que malgrat tot, estem segurs que enguany també serà present.

FESTA MAJOR TORDERA 2017

diumenge, 27 d’agost de 2017

Aquí trobareu totes les imatges que hem fet durant la Festa Major de Tordera!!!

RESUM DEL PLE ORDINARI DEL 20 DE JULIOL 2017

divendres, 4 d’agost de 2017

Ús oferim aquí, el nostre resum del ple del passat dia 20 de Juliol, on podeu apreciar part de tota la feina que fan els nostres regidors, encara que només una petita part.

1.- Aprovació de l’Acta del Ple Ordinària de 29 de juny de 2017.

2.- Determinació de les dues festes locals per a l'any 2018.

El ple de la corporació proposa sol·licitar a la Generalitat, que es fixin com a festes locals els dies 11 de maig del 2018, Festa de Sant Ponç, i el 24 d'agost del 2018, Festa de Sant Bartomeu.
Aquest punt s'aprova per unanimitat de tots els grups i sense comentaris.

3.- Aprovació de l'Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Tordera i de Palafolls.


En aquest cas també s'aprova el punt per unanimitat.

4.- Aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2017.

Es comunica que el nombre d'habitants de Tordera es de 16.638, amb un petit increment respecte de l'any anterior.

5.- Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Tordera per a l'encàrrec d'una anàlisi de l'estudi dels documents del "Pacte per la Mobilitat Sostenible del Maresme" presentats pel Departament de Territori i Sostenibilitat al Consell Comarcal del Maresme.6.- Aprovació de l'expedient i obertura del procediment de licitació del contracte de serveis
consistent en la neteja de l’Escola Ignasi Iglesias, l’Escola La Roureda i treballs esporàdics de neteja en edificis municipals de Tordera.7.- Moció que presenten els grups municipals del PSC-CP i ERC-GdT, a instància de la Unió
General de Treballadors, en relació a les empreses multi serveis.

El regidor Rafa Delgado exposa els motius per presentar aquesta moció, a instàncies de la UGT.


Rèplica del nostre regidor incidint en la desprotecció que pateixen els treballadors, arran de l'aprovació de la reforma laboral del PP, i en les condicions indignes de molts dels treballs que estan oferint.

COMUNICACIONS

En aquesta primera comunicació l'Alcalde, Joan Carles Garcia, anuncia qui serà el pregoner de les festes d'enguany, i els motius pels quals s'ha escollit aquesta persona.


La segona comunicació, és una bona notícia per les urbanitzacions d'Agora Parc i Terra Brava, per la construcció de les depuradores que durant tants anys han anat reclamant els veïns. Per fi l'any 2018, és començaran les obres. Però també és una excel·lent notícia per Tordera, ja que és reduirà considerablement la contaminació de les lleres i del riu Tordera. Pel PSC Tordera, la protecció del medi ambient i la minimització de la contaminació, són i han estat des de sempre, uns dels temes més importants.

La comunicació final de l'Alcalde, és per mostrar el seu agraïment a les entitats del poble que ja han celebrat les festes majors, i a totes les que encara es faran. Pensem que les persones que formen les diferents associacions i que organitzen aquests actes, ho fan emprant el seu temps de manera voluntària i amb un gran esforç, per tal que tots puguem gaudir.

PRECS I PREGUNTES

El regidor Rafa Delgado pregunta per les subvencions pel servei d'autobusos urbans.


Respon la regidora Silvia Catalá.


Torna a preguntar el regidor Rafa Delgado, per informar-se sobre l'existència de plans d'emergència.

Li respon el regidor de Govern, Marçal Vilajeliu.


La següent pregunta la fa la regidora del PSC, Toñi Garcia, que demana per l'estat de la devolució d'uns imports que es varen cobrar als veïns de Terra Brava, en les quotes urbanístiques.

En aquest cas respon el propi Alcalde.


La regidora Carmen Fernandez formula un primer prec, sobre un forat que pot suposar un perill, i hauria de reparar-se.

Respon el regidor Carles Aulet.


El segon prec de la regidora Carmen Fernandez del PSC, versa sobre la neteja a l'estany de Can Torrent.


Respon de nou el regidor Carles Aulet


RESUM DEL PLE ORDINARI DEL 29 DE JUNY 2017

dissabte, 29 de juliol de 2017

Amb una miqueta de retard us presentem el nostre resum del ple del 29 de Juny.

Es comença el ple aprovant l'acta anterior, i abans de passar al següent, el regidor d'igualtat, Àngel Pous, llegeix la Declaració Institucional pels drets LGTBI. Una part dels assistents al ple protesten, perquè la voluntat de l'Associació LGTBI era que aquest document es presentés com a moció.


El segon punt, "Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la ubicació de clubs i associacions de cànnabis o d'altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i de les condicions d'exercici de la seva activitat al terme municipal de Tordera", es retira del ple donat que la Generalitat acaba d'aprovar una llei en aquest sentit i haurà d'adequar-se l'ordenança a aquesta nova normativa.

3.- Aprovació inicial de l'establiment i prestació del servei públic municipal consistent en el Centre de Distribució d'Aliments i Roba "De Tots".

El regidor Àngel Pous explica el punt.

La regidora del PSC Toñi Garcia, comenta la feina de coordinació que s'ha fet entre tots per tal d'aconseguir donar aquest servei als ciutadans de Tordera, d'una manera digne i eficaç.Incomprensiblement, ERC vota en contra. La regidora Anna Serra explica els motius:


4.- Aprovació inicial de l'establiment i prestació del servei públic municipal de Protecció Civil.
5.- Reconeixement de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tordera com a única associació en l'àmbit de la Protecció Civil vinculada al municipi de Tordera.

Es decideix tractar els dos punts en conjunt, i el regidor Marçal Vilajeliu exposa el punt.

El regidor Rafa Delgado, destaca la importància que el cos de Protecció Civil té pel poble de Tordera, donada la gran extensió de bosc del terme municipal i amb nuclis de població apartats del centre.

6.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 19/2017, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat per transferència entre partides del Pressupost de l'exercici 2016, prorrogat per a l'exercici 2017.

El regidor Marçal Vilajeliu explica els motius d'aquesta transferència entre partides del pressupost prorrogat, que són dos.


Intervé el nostre regidor, Rafa Delgado, que anuncia el vot favorable, i n'explica els motius.

Comunicacions

Institut Tordaria
El regidor Angel Pous, a petició d'alguns pares d'alumnes, explica la situació de les obres d'ampliació de l'institut Tordaria.

Trasllat de l'oficina de l'Organisme de Gestió TributariaMoció d'urgència presentada per Som Tordera
El regidor Salvador Giralt, presenta una moció per demanar un llistat de les propietats immatriculades a nom de l'església catòlica.

Posicionament PSC Tordera a la moció
En Rafa Delgado anuncia el vot favorable, n'explica els motius, i en totes les rèpliques un cop més queda palès que el PSC Tordera, és oposició!

PRECS I PREGUNTES

El regidor Rafa Delgado - Demana més agilitat i millor coordinació en el funcionament de les Taules Socials, ja que la gestió d'aquestes taules afecta directament als ciutadans més desfavorits.


Respon el regidor Angel Pous.


Torna a demanar la paraula el regidor Rafa Delgado, recordant el que es va aprovar anteriorment en el plenari.

El regidor Àngel Pous respon a la rèplica, reconeguen que la segona part dels acords s'ha enrederit.


Demana de nou la paraula el regidor Rafa Delgado, per aclarir més punts.

Resposta del regidor Àngel Pous.

Rèplica final del regidor Rafa Delgado.

En el segon prec, el regidor Rafa Delgado demana l'ampliació del Carril Bici i la creació d'una mesa de mobilitat.


Respon la regidora Silvia CataláPregunta en veu, del regidor Rafa Delgado, sobre les mesures que és prendran per evitar que augmenti l'afectació de la plaga del Tomicus a Tordera.

Respon l'Alcalde Joan Carles Garcia Cañizares.


I aporta més informació sobre el tema, el Regidor Xavier Pla, com a membre del Consell Comarcal.

Prec de la regidoraToñi Garcia per la manca d'horaris a les parades del bus urbà, sobretot a les urbanitzacions.


Respon la regidora Silvia Catalá.


Segon prec de la regidora Toñi Garcia, per demanar que s'incrementi la subvenció que es dóna a l'Associació Por Ellos, ja que estan fent un gran servei al nostre municipi recollint i esterilitzant sobretot gats, donat que el CAAD no es fa càrrec d'aquesta tasca.

Respon el regidor trànsfuga Jose Carlos Villaro.

Prec de la regidora Carmen Fernandez, sobre una tapa de ferro de subministraments trencada, que va estar a punt de causar un accident.

Respon breument el regidor Carles Aulet.

RESUM DEL PLE ORDINARI DEL 25 DE MAIG 2017

dilluns, 12 de juny de 2017

Posem de nou a la vostra disposició les intervencions dels regidors del PSC Tordera, al Ple del passat 25 de Maig, i les respostes rebudes a les preguntes i precs presentats.

En aquest cas, en primer lloc us deixem el tall de veu corresponent a: LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL 17 DE MAIG "DIA INTERNACIONAL CONTRA L'HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA"
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de 27 d’abril de 2017.

2.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm.11/2017, de Crèdit extraordinari finançat per transferència entre partides del pressupost de l'exercici 2016, prorrogat per al 2017.


Aquesta modificació ha estat necessària per tal de poder substituir el sistema de climatització del Teatre Clavé, ja que no s'ha pogut reparar l'antic. El punt s'aprova per unanimitat.

3.- Aprovació inicial del Reglament de recompenses i distincions de la Policia Local de Tordera.


Aquest punt també s'aprova per unanimitat.

4.- Moció que presenten els Grups Municipals de SOM TORDERA-ENTESA i PSC-CP en suport a la iniciativa ciutadana per un salari digne.Réplica al regidor Marçal Vilajeliu.

Tal com comenta el regidor Rafa Delgado, la situació actual dels treballadors/treballadores, fa imprescindible fixar aquest salari digne, ja que gràcies a les polítiques del Govern Central en matèria laboral, molts és troben que tot i tenir una feina estan en situació precària. El punt s'aprova amb 16 vots favorables i una abstenció.

 5.- Moció que presenta el Grup Municipal SOM TORDERA-ENTESA de rebuig a l'esborrany de pressupostos generals i en defensa dels procesos de (re) municipalització.Segona intervenció del regidor Rafa Delgado, sobre aquest punt.

El regidor trànsfuga, Sr.Villaro, en cada una de les seves intervencions va deixant més clar la seva ideologia i el nostre regidor es pregunta que fa una persona de dretes en un partit d'esquerres com es Iniciativa. El que és evident també és que no representa a les persones que en el seu dia varen votar per la llista de Som Tordera, i pensem que no és ètic ni es pot defensar el fet que no hagi renunciat a l'acte de regidor.

6.- Moció que presenta el Grup Municipal del PP per retornar els diners que s'han cobrat de més en l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys (plusvàlues.


Tot i que la sentència del Tribunal Constitucional, arriba tard, ja que moltíssimes famílies a mes de patir el desnonament varen haver de fer front al pagament d'aquest impost injust, ja que des de el començament d'aquesta mala praxis per part dels bancs, totes les propietats han perdut una gran part del seu valor.

PRECS I PREGUNTES

Pregunta sobre el balanç econòmic de la Fira del Ram d'enguany.


Respón el regidor Marçal Vilajeliu

Cada any hem de posar sobre la taula el mateix tema, ja que tot i la "transparència" que el nostre govern local, diu que exerceix, les dades no s'han fet públiques fins ara.

Prec sobre l'estat de conservació de la rotonda de Can Bartolí.


Respon el regidor Carles Aulet


Prec sobre l'estat de les parcel.les de cara a lestiu.


En aquest cas respon el regidor transfuga, Sr.Villaro


Sorprèn el desconeixement del regidor trànsfuga sobre temes que teòricament són de la seva responsabilitat, més tenint en compte la gran extensió de bosc i urbanitzacions que té Tordera, és un tema d'importància vital.

Prec sobre un forat a un pas de vianants al barri de Sant Andreu


Respon la regidora Silvia Catalá.


Prec on es demanen mesures per controlar la població de coloms.


Respon el regidor trànsfuga, Sr. Villaro

Curiosament aquest tema si el duia preparat, en part, tot i que no explica que es fa amb els coloms agafats ni quines mesures s'estan aplicant, si és que es fa, per tal d'evitar que es multipliquin. Volem recordar aquí que existeixen maneres per controlar aquestes aus, que no impliquen la mort dels animals i que són molt més eficients.

Prec pel mal estat de conservació de les pistes esportives a les urbanitzacions


Respon el regidor Carles Aulet.


Com sempre reconeixen que és cert que les pistes necessiten manteniment, i com sempre hem de lamentar que es deixin malmetre sovint fins a un estat en què el cost de posar els equipaments al dia sigui molt més elevat. A hores d'ara hauria d'existir un pla de manteniment com cal, i no esperar que els veïns hagin de presentar queixes, per actuar.